Min bok ”Att undervisa nyanlända”

I september 2016 kommer min bok ut. Det känns helt galet att skriva det där. Min bok. Jag är alltså författare? Men så är det. Min utvecklingsresa som lärare (fram tills nu i alla fall) och mina reflektioner och erfarenheter har blivit en bok. Som heter Att undervisa nyanlända. Såklart.Att undervisa nyanlända

Jag har, precis som så många andra, skrivit boken som jag själv har letat efter. Så här skriver jag i inledningen (hela inledningen finns som smakprov):

Många av de frågor jag ställt mig själv och många av de frågeställningar som jag har brottats med under åren är sådana som jag hade velat ställa till en erfaren kollega för att kunna lära mer. Det är frågor som jag hade velat diskutera tillsammans med andra lärare som undervisar nyanlända och det är frågor som jag gärna hade velat läsa om i en bok. Att undervisa nyanlända är den bok jag själv letade efter när jag stod handfallen inför mitt läraruppdrag. En bok som inte ger alla de rätta svaren men som kan fungera som bollplank och vara ett substitut för den där erfarna kollegan som man kanske inte har.

Och så här beskrivs boken på Natur & Kultur’s webbplats:

Som nyexaminerad lärare ställdes Anna Kaya inför utmaningen att undervisa nyanlända elever. I boken Att undervisa nyanlända får vi följa den utvecklingsresa hon då påbörjade och ta del av många års reflektioner, erfarenheter och lärande samt hur hon konkret anpassat undervisningen till de nyanlända elevernas behov.

Att undervisa nyanlända elever är en utmaning. De nyanlända eleverna ska utveckla samma förmågor som alla andra elever i den svenska skolan med den skillnaden att de till stor del ska göra detta på ett, för dem, nytt språk. Det ställer höga krav på eleverna och ännu högre krav på den undervisande läraren. Speciellt med tanke på att man inte alltid har ett gemensamt språk att kommunicera på.

Att undervisa nyanlända tar sin utgångspunkt i flera av de frågeställningar som lärare för nyanlända elever ofta ställs inför:

• Hur kan jag anpassa undervisningen i en elevgrupp där det är stor spridning i språk- och kunskapsutveckling?
• Hur kan jag planera och genomföra undervisningen så den utgår ifrån elevernas bakgrund och tidigare kunskaper?
• Hur kan jag lära någon att läsa och skriva på ett nytt språk?
• Hur kan jag undervisa så eleverna få utveckla sitt svenska språk och sina ämneskunskaper parallellt?

Att undervisa nyanlända beskriver Anna Kaya hur frågeställningarna tvingade henne att reflektera över om hennes undervisningsmetoder verkligen var effektiva och vad hon kunde göra för att utveckla undervisningen utifrån just de nyanlända elevernas behov. Utifrån de framgångsfaktorer som forskning visat vara gynnsamma för flerspråkiga elevers lärande beskriver Anna Kaya de teorier hon grundar sin undervisning på, vilka lärare och forskare hon har inspirerats av och hur hon gjort rent konkret för att omsätta det hon läst och tagit del av i praktiken.

Att undervisa nyanlända vänder sig till alla grundskollärare som undervisar nyanlända, oavsett ämne och åldersgrupp.

Varje kapitel inleds med en dagboksanteckning som jag tror många lärare som undervisar nyanlända kan känna igen sig i. Som den här:

inledande citat 1

Eller kanske den här:

inledande citat 2

Dagboksanteckningarna vittnar om en viss frustration, och det är inte alls säkert att jag lyckas besvara frågorna som ställs, men min förhoppning är att att mina reflektioner och erfarenheter kring att undervisa nyanlända elever kan komma till nytta för dig oavsett om du läser boken för att utveckla undervisningen på egen hand eller om ni läser boken tillsammans i arbetslaget, på skolan eller i kommunen. Jag hoppas även att bokens teoretiska grund och praktiska exempel kan vara givande för dig och dina kollegor att reflektera, resonera och lära kring för att öka er kunskap om och förmåga att möta nyanlända elevers behov.

Och är det så att du vill bolla tankar och idéer med mig eller andra erfarna lärare i svenska som andraspråk är det bara att du hör av dig. Eller så ansöker du om att gå med i världens bästa facebook-grupp: Svenska som andraspråk

Vi hörs och ses!

Hälsningar,
Anna Kaya

@Anna_Kaya 
facebook.com/KayaAnna
anna@annakaya.se

Ps. Du kan beställa boken exempelvis via bokus eller adlibris.