Författararkiv: Anna Kaya

Om Anna Kaya

Lärare i svenska som andraspråk i Sigtuna kommun och webbredaktör på Nationellt centrum för svenska som andraspråk: http://www.andrasprak.su.se

Att skapa en personlig lärmiljö

Jag har sedan jag startade min lärarblogg 2008 successivt byggt upp ett stort nätverk av intressanta och kunniga personer som på ett eller annat sätt bidrar till att jag kan utveckla mig i min yrkesroll som lärare. Jag har med hjälp av sociala medier hittat nya lärplattformar och nya pedagogiska resurssidor där jag har inspirerats och lärt nytt. Jag har hittat fler och fler kollegor att lära av och med och sakta men säkert har jag skapat mig en personlig lärmiljö som ständigt utvecklas och förändras.

En personlig lärmiljö skapar förutsättningar för mig att ta ansvar över mitt eget lärande. Det är en lärmiljö som är skräddarsydd utifrån mina egna förutsättningar och behov men ändå tätt ihopkopplad med andra personers lärmiljöer. Min personliga lärmiljö har gett mig enormt mycket och den största anledningen till att jag ville dra igång Digitala Skollyftet var att få ännu fler lärare att upptäcka nyttan och nöjet med att skapa en egen personlig lärmiljö.

Digitala Skollyftets Badge

Det är nu dags för mig att ansöka om en #Digiskol-badge, ett elektroniskt diplom som utfärdas utifrån följande kriterier:

digiskol_kriterier

Jag använder digitala verktyg för kommunikation, lärande och skapande i stort sett dagligen men under perioden #Digiskol har pågått har jag t ex lärt mig använda Google Hangout som ett sätt att kommunicera med andra. Jag och Hanna Stehagen hade ett väldigt intressant #Digiskol-samtal med hjälp av Google Hangout on Air den vecka hon och jag var inspiratörer. Ett livesänt samtal om vikten av #Språklyftet, ett samtal som följdes av flera personer som kunde kommentera och ställa frågor via vår ”backchannel” Twitter.

Det utvidgade kollegiet är oerhört viktigt i min personliga lärmiljö och jag lär ständigt av andra samtidigt som jag lär ut till andra. Under uppstarten av Digitala Skollyftet på Skolforum samlade vi ihop många intressanta personer som antingen fick berätta om vad det utvidgade kollegiet betytt för dem, och vad detta kan ha lett till, eller ställa frågor som vi alla kan lära av. Jag samlade ihop både tweets och webbsända inspelningar från de tre upptaktsdagarna just för att kunna underlätta för oss att lära av och med varandra. Den samlade kompetensen i alla de samtalen som fördes är enorm. Och tänk att allt går att ta del av i efterhand!

Min roll i min skola är under ständig utveckling. Nu arbetar jag deltid och jag ska ha mer fokus på kollegialt lärande och att handleda mina lärarkollegor än på egen undervisning. Jag använder de färdigheter jag har utvecklat genom #Digiskol på ett sätt som gynnar utvecklingen av min roll på många sätt. Ett sätt är att jag peppar mina kollegor att använda sociala medier som ett led i det professionella lärandet:

Ett annat sätt är att min personliga lärmiljö hjälper mig att hålla mig à jour med viktig forskning och intressant litteratur som rör mitt område. Jag kan även diskutera ”mina frågor” med kollegor i det utvidgade kollegiet och tänka högt med andra för att utvecklas och lära.

Jag har i min roll som samtalsledare fått stor användning av all den kunskap om bedömning för lärande och digitala verktyg som det utvidgade kollegiet kan erbjuda. Jag har i min roll som handledare genom min personliga lärmiljö fått ny kunskap om lärande samtal och utmanande frågor. Jag har i min roll som språkutvecklare byggt upp ett stort nätverk av förstelärare, svenska som andraspråkslärare och språkutvecklare som ger mig den stöttning jag behöver för att utvecklas ännu mer.

Allt detta utvecklar verkligen min roll i skolan och bidrar till ökat professionellt lärande. Inte bara för mig utan för oss alla, vilket jag är övertygad om gynnar vår undervisning och i förlängningen våra elevers kunskapsutveckling.

Så, för att sammanfatta det hela. Har jag nått mina övergripande mål med Digitala Skollyftet?

  • Har fler lärare hittat nya möjligheter att lära av och med andra i det utvidgade kollegiet via sociala medier?

Ja.

  • Har Dela-kulturen, utifrån ”sharing is caring”-tanken som är så påtaglig i vårt utvidgade kollegium, sipprat in i våra lokala kollegium, i våra arbetslag och i våra personalrum?

Ja. I alla fall i mitt.

Jag är nöjd. Mer än nöjd. Digitala Skollyftet har blivit så otroligt mycket bättre och mer intressant än vad jag kunde ana när vi började planera vår öppna, webbaserade kurs för det utvidgade kollegiet. Min vän Pelle skrev så här angående Digitala Skollyftet och om att våga lyckas trots inre och yttre motstånd:

Jag är så glad att vi i Digitala Skollyftet vågade tro på och genomföra vår idé och höll fast i den. Nu när man läser om alla nystartade bloggar och twitterkonton, nya nätverk och initiativ som startats och alla positiva skolmänniskor som redogör för allt de lärt sig, lärt sina kollegor och framförallt all kunskap, energi och entusiasm som nått eleverna – så var det värt det!

Jag håller verkligen med! Det är så värt det. Tusen tack alla ni kollegor i det utvidgade kollegiet som är en del av mitt lärande nätverk och en oerhört viktig del i min personliga lärmiljö. Tack för att vi lär av och med varandra.

/Anna Kaya

Öppen uppgift 2

Det finns så mycket som jag vill lära mig mer om! Hur ska man kunna välja?

Ikväll var det dags för en ny #Digiskol-inspiratör, nämligen Jonas Bäckelin, och han hade oerhört mycket intressant att dela med sig av och berätta om. En sak som han berättade om förstod jag direkt att vi behöver i Digitala Skollyftet, nämligen ”aggregatorer” (rätt begrepp?) som gRSShopper och EduFeedr. gRSShopper gör det möjligt att skapa en personlig webbmiljö för att samla in, återanvända och sprida innehåll. EduFeedr är en webbaserad rss-läsare särskilt anpassad för att användas på nätkurser där bloggar tas i bruk av deltagarna.” (citat från Digitala Skollyftet)

Som det är nu i #Digiskol skriver vi en massa blogginlägg som hamnar i blogghubben och kanske i Twitterflödet eller på facebook/Google+. Det är inte speciellt sökbart och det är således rätt svårt att hitta nya personer att nätverka med och lära av. Alltså tror jag det som Jonas berättade om kan vara en riktigt bra lösning för oss, om vi får det att fungera.

Så. Det där vill jag lära mig mer om. Kanske är det inte främst för min egen skull utan för Digitala Skollyftets skull, för att vi lättare ska kunna nätverka och bygga våra egna personliga lärmiljöer. Men så blir det ju för min skull ändå. För jag bygger ju också upp en personlig lärmiljö för mitt livslånga lärande.

Sedan vill jag lära mig mer om MOOCs. Om de olika typerna av MOOC, vad som skiljer dem åt och vad som förenar dem. Även om det inte blir ett kursmål för mig så ska det åtminstone bli ett innehåll för jag behöver verkligen lära mig mer om detta. Jag behöver lära mig mer om allt det som togs upp på den padlet som växte fram under kvällens #Digiskol-samtal. Det är så många ord och begrepp som är helt nya för mig. Inte bara orden och begreppen utan själva innebörden också. Språk och tanke hänger tätt ihop, som vi bekant vet, Här vet jag inte om jag ska ta hjälp av tanken för att utveckla språket eller tvärtom. Tydligt är att jag behöver processa detta tillsammans med andra för att utveckla både mina tankar och mitt språk kring detta ämne. För att lära mig mer.

En tredje sak, som kanske kan få bli ett mål, är att jag vill sätta mig in i vad Open Badges är och vilka möjligheter det kan innebära för skolan med dessa nya sätt att mäta och värdera kunskap och förmågor. Sedan vill jag lära mig Open Badges rent tekniskt också. Mest för att jag tycker det är lite kul att försöka förstå tekniken bakom.

Varför skriver jag då detta inlägg just nu? Jo, för att jag ska testa Jonas Bäckelins nya EduFeedr som han ordnat åt Digitala Skollyftet. Jag har registrerat mig där och han hävdar nu att om jag skriver ett inlägg som har med länken till kursbloggens sida ”öppen uppgift 2” så kommer inlägget automatiskt hamna på vår ”progress”-sida. Det förstår ni ju att man måste testa.

Om det funkade? Det kommer jag inte svara på förrän du testar själv.

#Digiskol och jag

Jag är en av initiativtagarna till Digitala Skollyftet och ibland måste jag nypa mig litegrann i armen för att verkligen förstå att jag under flera månaders tid att fått möjlighet att utveckla en MOOC tillsammans med tre fantastiska kollegor.

En MOOC? Jag vet inte ens om jag kände till begreppet för ett halvår sedan. Jag har aldrig deltagit i en MOOC men jag litade helt och fullt på att mina kompetenta kollegor Per Falk, Sara Mörtsell och Gunnel Thydell skulle fylla i mina kunskapsluckor på samma sätt som jag ibland fyller i deras. Det är liksom så vi jobbar, vi kollegor i det utvidgade kollegiet. Vi delar med oss, stöttar, frågar och hjälper varandra. Drar nytta av varandras kompetenser, erfarenheter och nätverk. Utbyter tankar och idéer. Utvecklar nya tankar och kunskap genom att läsa och samtala. Vi lär av och med varandra. Tillsammans.

Hur kommer man på att man ska starta en MOOC för skolsverige? Det kan jag inte riktigt svara på men jag vet att de sociala medierna skapar enorma möjligheter för att kunna göra saker som man inte riktigt förstår att man kan. Någon säger ”Tänk om vi skulle…” och någon annan säger: ”Det gör vi!” och så gör man det. Tillsammans.

Jag visste ingenting om knytkonferenser när jag inspirerades av hur några lärare i USA ordnade kompetensutveckling utifrån deras egna behov. Det här borde vi testa i Sverige, tyckte jag och skrev ihop ett blogginlägg som jag sedan postade i en tweet med en fråga om någon ville vara med. ”Självklart!”, tyckte Per Falk och sedan var tanken om Europas första Edcamp i Sverige inte längre bara en önskan utan något som vi genomförde. Edcamp-fenomenet har spridits vidare i Sverige och i Norden och det är just det här som är så häftigt. Kraften i de sociala medierna. Dela-kulturen som växer sig starkare och starkare.

Kollegor i det utvidgade kollegiet, tänk så mycket jag lärt och fortfarande lär av er. Tillsammans med er. Hur hade mitt professionella lärande sett ut utan er? Vem hade jag varit utan mitt utvidgade kollegium?

Mina övergripande mål

Mitt yttersta mål med Digitala Skollyftet är att fler lärare ska hitta nya möjligheter att lära av och med andra i det utvidgade kollegiet via sociala medier. För jag tänker att om det har betytt så mycket för mig kan det betyda mycket för många andra. Och jag vill dela med mig av det. Jag vill dela med mig av mina kunskaper och mina erfarenheter och jag vill ha många fler kollegor att lära av.

Ett annat mål jag har med Digitala Skollyftet är att den Dela-kultur, utifrån ”sharing is caring”-tanken, som är så påtaglig i vårt utvidgade kollegium även ska sippra in i våra lokala kollegium, i våra arbetslag och i våra personalrum.

Sedan kommer jag troligtvis formulera fler mål på vägen. Jag vill t ex lära mig mer om Google script så det är tur att @askeback drog igång en liten studiegrupp just för detta. Men dessa mål är jag inte klar med ännu. För just nu är mitt fokus på #Digiskol – bakom kulisserna. Men snart så!

Är du lite mer nyfiken på vem jag är och vad jag gör kan du läsa mer här.