Min SVA-bok

Jag har skrivit en ny bok ”Svenska som andraspråk – för vilka och hur kan undervisningen organiseras?” Boken tar sin utgångspunkt i många av de frågeställningar som lärare och skolledare möter när det gäller grundskoleämnet svenska som andraspråk.

Svenska som andraspråk – för vilka och hur kan undervisningen organiseras?
  • Vilka elever ska få undervisning i svenska som andraspråk?
  • Hur kan undervisningen i svenska som andraspråk organiseras?
  • Hur bedömer man om en elev ska läsa svenska som andraspråk?
  • Hur upprättar man rutiner för ämnet svenska som andraspråk?

Ni känner säkerligen igen frågorna. Eftersom det är många som behöver stöd i arbetet med att utveckla organisationen av, och undervisningen i, svenska som andraspråk i grundskolan har jag skrivit en bok om mina erfarenheter och tolkningar som förhoppningsvis kan vara till hjälp för er. Boken ges ut av, och kan beställas från, Natur & Kultur. Läs gärna ett smakprov ur boken.

Extramaterial

I boken hänvisar jag till Sollentuna kommuns rutiner för svenska som andraspråk och informationsmaterial till vårdnadshavare. Här finns länkar till dessa material som ni gärna får ta del av.

Rutiner för svenska som andraspråk

I Sollentuna kommun har vi arbetat fram kommungemensamma rutiner eftersom vi menar att det underlättar att ha utarbetade rutiner när det gäller behovsbedömning, beslut om undervisning i svenska som andraspråk samt organisering av undervisning i ämnet. Läs gärna våra rutiner i sin helhet om ni vill få tips på hur rutiner kan formuleras och vad som kan vara viktigt att skriva fram:

Informationsmaterial till vårdnadshavare

Det är viktigt att informera elever och vårdnadshavare om syftet med ämnet svenska som andraspråk, skillnaderna mellan svenska och svenska som andraspråk och hur bedömningsprocessen går till. I boken rekommenderar jag att man arbetar fram ett informationsmaterial som vänder sig till vårdnadshavare. I mitt arbete som sva-utvecklare i Sollentuna kommun påbörjade vi, i nätverket för lärare i svenska som andraspråk, arbetet med att formulera en informationsfolder. Jag har därefter kompletterat denna och publicerat generell information. Låna gärna frågeställningar och formuleringar därifrån för att skapa ett eget informationsmaterial.

Kollegialt lärande

Ska ni använda min bok i en bokcirkel eller arbeta med boken tillsammans med kollegor på annat sätt finns det reflekterande frågor i slutet av varje kapitel. Jag har även skapat en google presentation, utifrån bokens innehåll, som ni gärna får använda om ni vill.