Om Anna Kaya

Välkommen!

Jag heter Anna Kaya, är lärare i svenska som andraspråk och svenska i åk 7-9 på Sofielundsskolan i Sollentuna kommun. Jag undervisar även nyanlända elever i förberedelseklass. Jag arbetar också som samverksansstrateg på Nationellt centrum för svenska som andraspråk (NC) vid Stockholms universitet.

Mitt arbete på NC innebär att genom olika uppdrag förbättra förutsättningarna för flerspråkiga elevers lärande i ämnet svenska som andraspråk och skolans övriga ämnen där jag har ett särskilt fokus på nyanlända elever i grundskolan. Jag har exempelvis arbetat på uppdrag av Skolverket med framtagandet av ett stödmaterial för svenska som andraspråk i grundskolan: Svenska som andraspråk ett behovsprövat ämne. Jag har dessutom ett särskilt uppdrag att vara en resurs via webb och sociala medier genom att ansvara för vår webbplats, kommunicera via NCs twitter-konto och NCs facebooksida samt administrera vår facebook-grupp Svenska som andraspråk.

Mer om vad jag gör och vad jag står för får du reda på om du följer mig på twitter eller läser min blogg Ny i svenska skolan. Du hittar mig även på facebook och på linkedin.

Svenska som andraspråk – för vilka och hur kan undervisningen organiseras?I juni 2020 publicerades min bok Svenska som andraspråk – för vilka och hur kan undervisningen organiseras? Boken tar sin utgångspunkt i många av de frågeställningar om behovsbedömning och organisation av undervisning som lärare och skolledare möter när det gäller grundskoleämnet svenska som andraspråk. Till boken finns även extramaterial så ni bl a kan ta del av Sollentuna kommuns rutiner och informationsbroshyr. Det finns även en presentation som ni kan använda om ni ska arbeta med min SVA-bok i kollegiet.

Att undervisa nyanländaI september 2016 publicerades min bok Att undervisa nyanlända (Natur & Kultur). I boken beskriver jag min egen utvecklingsresa som lärare. En resa som började med insikten att det är min undervisning som behövde förändras för att mina nyanlända elever skulle få den utbildning de hade rätt till. Jag beskriver även de teorier jag grundar min undervisning på, vilka lärare och forskare jag har inspirerats av och hur jag gjort rent konkret för att omsätta det jag läst och tagit del av i praktiken. I boken ger jag konkreta undervisningsexempel utifrån de framgångsfaktorer som forskning visat vara gynnsamma för nyanlända elevers lärande men jag kommer även dela med mig av många av de frågeställningar som jag brottats med längs vägen. Frågeställningar som fått mig att tänka lite till och utvecklas lite mer. Frågeställningar som jag har lyft och diskuterat tillsammans med kollegor och som gett oss möjligheter att lära av och med varandra. För de nyanlända elevernas skull.

2012 fick jag äran att få den fantastiska utmärkelsen Svenska akademiens svensklärarpris och mer om hur det gick till har jag skrivit om i ett blogginlägg och även ett inlägg om prisutdelningen.

2016 fick jag, tillsammans med Hülya Basaran, Guldäpplejuryns särskilda pris för att vi har förnyat språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt med digitala nycklar. Jag belönas för mitt tongivande och långvariga engagemang för att med eleven i centrum lyfta språkutvecklande arbete, kollegialt lärande och tillvaratagandet av digitaliseringens möjligheter.

Jag har även tilldelats SCIRAs (Swedish Council of International Reading Association) hedersdiplom 2016 med denna motivering: ”Genom att nyttja sociala medier i sitt engagemang för att förbättra förutsättningarna i skolan för flerspråkiga elevers lärande når Anna en stor publik och bidrar därmed till ökad medvetenhet i detta ämne.”

Under våren 2014 skrev jag äntligen klart min kandidatuppsats i svenska som andraspråk och om du är nyfiken på hur man kan arbeta språk- och kunskapsutvecklande med nyanlända elever kanske du är intresserad av att läsa den.

Vill du komma i kontakt med mig når du mig enklast på anna@annakaya.se eller i valfritt socialt medium.

Fotot i sidhuvudet på min sida är taget av Eva Dalin.

13 tankar kring ”Om Anna Kaya

 1. Sanna

  Hej!
  Jag undrar hur skulle du beskriva en svenska-A lärare”? till skillnad från de andra språklärarna?
  Vad gör de?

  Mvh Sanna

  Svara
  1. Anna Kaya Inläggsförfattare

   Hej Sanna!

   Det som skiljer en svenska som andraspråkslärare från en annan språklärare beror lite på om man med annan språklärare menar t ex språk som engelska, spanska, franska, tyska eller om man menar en språklärare som undervisar i (modersmåls)ämnet svenska.

   En stor skillnad mellan att vara språklärare i t ex engelska eller tyska mot att vara det i svenska eller svenska som andraspråk är att eleverna när det gäller svenska och sva genom undervisningen ska ges möjlighet att utveckla språket för att tänka, kommunicera och lära. I andra språk handlar det mer om att eleverna ska utveckla en kommunikativ förmåga, inte att det måste bli ett språk för eleven att tänka och lära på.

   En sva-lärare undervisar ofta elever som är flerspråkiga och som kanske inte har ett tillräckligt utvecklat svenskt språk för att kunna göra sina tankar rättvisa. Ämnet sva är väldigt likt ämnet svenska, det är höga krav i båda ämnena och ämnenas syfte och innehåll är väldigt lika varandra. Några avgörande skillnader är att vi inte ska ha alltför tidiga krav på korrekthet när det gäller sva-elever eftersom vi vet att det tar lång tid att utveckla ett nytt språk. Inom sva finns det även tillägg som handlar om vissa delar av språkets uppbyggnad, uttal, ord och begrepp som inte återfinns i ämnet svenska eftersom elever med svenska som modersmål redan har dessa kunskaper automatiserade, som böjningsformer eller satsmelodi t ex. En annan sak som bara finns i sva och inte i svenska är att eleverna ska få jämföra språkliga fenomen i det svenska språket med sitt modersmål. I sva är det även väldigt mycket fokus på att eleverna ska utveckla strategier att kunna göra sig förstådda när språket inte räcker till.

   En del som man helt tagit bort när det gäller sva är den del som i ämnet svenska handlar om att eleverna ska bekanta sig med de nordiska grannspråken och de nationella minoritetsspråken.

   Att arbeta som sva-lärare innebär att jag måste ha kunskap om vilket eller vilka modersmål mina elever har och hur dessa språk kan inverka eller påverka på deras svenska språkutveckling. Jag måste veta hur andraspråskutveckling går till och jag måste kunna veta och bedöma vad i mina elevers skriftliga eller muntliga produktion som är tecken på utveckling i stället för att bara höra/se det som är ”fel”. Jag måste kunna lyfta mina elevers flerspråkiga och flerkulturella bakgrund som en resurs och inte se det som en brist eller ett ”problem”. Jag måste kunna synliggöra olika texters syften, strukturer och språkliga drag och undervisa mina elever explicit i hur dessa ser ut och varför eftersom det kan vara svårt att ”se” när man har svenska som sitt andraspråk. Om inte jag synliggör och undervisar om detta kan inte eleverna läsa och förstå eller själva skriva sådana texter. Jag måste ge eleverna tillgång till verktyg och strategier så att deras svenska språk inte bara blir ett språk att kommunicera på utan även blir ett språk att tänka och lära på.

   En sva-lärare kan undervisa elever som är helt nya i Sverige men det kan lika gärna handla om elever som har kommit långt i sin svenska språkutveckling. Det är ett väldigt komplext och oerhört intressant och spännande jobb!

   Hälsningar,
   Anna Kaya

   Svara
 2. Nina

  hej
  jag har en språklig fråga? alltså jag funderar över något.
  vi hade en uppgift att skriva en egen insändare i skolan, och jag valde att skriva om världskriser.
  jag beskrev de här uttrycken i min text ( isis den blodkartan) (Irak, den oavbrutna blödningen) (Palestina, den svagare ringen), men jag fick feedback av läraren att jag skulle ändra de här meningarna eftersom det finns något fel i dem. alltså jag har egna uttryck som har ytterligare betydelser.
  kan man inte säga så? eller använda uttryck istället för vanlig prat.
  jag väntar på ditt svar för att jag vill verkligen veta om mina texter så att jag kan fortsätter på bra sätt.

  mvh/noella

  Svara
 3. Ewa Bohlin

  Hej !
  Jag har hört så många kloka ord från dig och nu undrar jag om du föreläser mycket?
  Hur kommer jag i kontakt med dig om jag vill att du ska föreläsa hos oss.

  Hälsningar
  Ewa

  Svara
  1. Anna Kaya Inläggsförfattare

   Hej Ewa!

   Jag har tämligen små möjligheter att ta uppdrag utöver min tjänst på Nationellt centrum för svenska som andraspråk (NC) så alla förfrågningar behöver gå via min chef, tillika föreståndare på NC, Karin Sandwall. Du hittar kontaktuppgifter på vår webbplats om du vill kontakta Karin. http://www.andrasprak.su.se

   Hälsn Anna Kaya

   Svara
 4. Hana Thomasson

  Hej Anna!
  Jag har klickat på en hel del länkar på din introduktionssida, och vissa fungerar inte, t.ex hänvisning till din bok och din uppsats. Där blir svårt att komma åt ditt material när länkarna inte fungerar.
  MVH
  Hana

  Svara
 5. Marie Nilsson

  Hej!
  Vilken litteratur (för pedagoger) samt material att utgå från i klassrummet/lekrummet kan du rekommendera till förskoleklass där de flesta elever har ett mycket svagt modersmål och således stora svårigheter att lära svenska?

  Svara
 6. Nilgun Kaya

  Hej!
  Jag undrar om ni kan göra årshjul, lektions skyltar på turkiska som är lika som de andra då de kan vara bra för nyanlända?

  Svara
  1. Anna Kaya Inläggsförfattare

   Hej!

   Jag är inte helt säker på vad du syftar på för årshjul men om det är något jag har gjort så är det bara att översätta om du behöver.

   Hälsningar Anna

   Svara
 7. Mari Eriksson

  Hej Anna!

  Jag har en fråga angående studiehandledning. I vår kommun är ämnet svenska bortplockat från blanketten där vi söker studiehandledning och nu är jag nyfiken på hur du ser på detta? Kan man/ska man ha studiehandledning i svenska?

  Tack på förhand!

  Svara
  1. Anna Kaya Inläggsförfattare

   Hej!

   Förlåt sent svar, kommentarsfunktionen verkar inte riktigt fungera som den ska.

   Jo, man kan erbjuda studiehandledning i ämnet svenska som andraspråk men många studiehandledare upplever att det är svårt och att sva-lärarna är bättre lämpade för att ge eleverna stöd i sva-ämnet. En del huvudmän har även gjort en prioritering som kan innebära att man framförallt erbjuder studiehandledning i andra ämnen, t ex NO, SO och matematik, eftersom man menar att det ger bättre effekt på elevernas lärande. Många huvudmän och studiehandledare är dessutom flexibla så har man ett ämnesområde inom sva där eleverna behöver studiehandledning så brukar det gå att ordna. Däremot är det ju bra om det inte handlar om språkinlärning i svenska språket (eller grammatik/uttal…) utan kanske litteraturanalys, källkritik och sådant som kräver att eleverna behöver använda sitt starkaste språk som tankeverktyg.

   Hälsningar,
   Anna Kaya

   Svara

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *