Om Anna Kaya

Välkommen!

Jag heter Anna Kaya och arbetar som webbredaktör & projektledare på Nationellt centrum för svenska som andraspråk vid Stockholms universitet och lärare i svenska som andraspråk på Norrbackaskolan i Märsta, Sigtuna kommunUtöver det försöker jag bidra till att utveckla den svenska skolan på alla sätt jag kan.

Jag är en av initiativtagarna till twitter-taggen #Skollyftet och även http://skollyftet.se – en samlingsplats för alla oss som vill lyfta den svenska skolan. Jag har även varit med om att starta Europas första Edcamp, mer om det på Edcamp Stockholm. Tack vare mitt utvidgade lärarkollegium på twitter och i bloggar har jag varit med om att ha startat #skolchatt. Det är en chatt med skolfrågor på twitter varje torsdag mellan kl 20 och 21. Mer om skolchatt kan du läsa i vår skolchatt-wiki eller i Morricas #skolchatt-manual.

Under hösten 2013 var jag med och drar igång Digitala Skollyftet en digital fortbildning för lärare i det utvidgade kollegiet via sociala medier.

Mer om vad jag gör och vad jag står för får du reda på om du följer mig på twitter, min blogg Ny i svenska skolan och på Skollyftet. Du hittar mig även på facebook.

Jag skriver även krönikor i tidningen Alfa. Här är länkar till några av mina krönikor: Rik på språkAtt förstå att man inte förstår, Behövs ett tredje svenskämne? och Vi är informationstjuvar. Jag har även skrivit en debattartikel om vikten av att satsa på Språklyftet i skolan och om varför jag uppskattar digitalt kollegialt lärande.

2012 fick jag äran att få den fantastiska utmärkelsen Svenska akademiens svensklärarpris och mer om hur det gick till har jag skrivit om i ett blogginlägg och även ett inlägg om prisutdelningen.

Anna Kaya. Svenska Akademiens svensklärarpris 2012

I september 2013 fick jag under konferensen Framtidens Läromedel utmärkelsen Årets inspiratör 2013 med motiveringen ”Anna är en av initiativtagrna till livaktiga företeelser inom det utvidgade lärarkollegiet på twitter och i bloggar, som Skollyftet och #skolchatt. Samtidigt arbetar Anna som lärare i svenska som andraspråk i Sigtuna kommun och driver ämnesdidaktiska frågor med lika stor kraft, både lokalt och nationellt.

pris-inspirator-2013

Här kan du läsa pressmeddelandet Sigtuna kommun skickade ut. Här skriver Skolvärlden om mig och här skriver Märsta.nu om utnämningen.

Under våren 2014 skrev jag äntligen klart min kandidatuppsats i svenska som andraspråk och om du är nyfiken på hur man kan arbeta språk- och kunskapsutvecklande med nyanlända elever kanske du är intresserad av att läsa den.

Vill du komma i kontakt med mig når du mig enklast på anna@annakaya.se eller i valfritt socialt medium.

Fotot i sidhuvudet på min sida är taget av Andy Prhat.

2 reaktion på “Om Anna Kaya

 1. Sanna

  Hej!
  Jag undrar hur skulle du beskriva en svenska-A lärare”? till skillnad från de andra språklärarna?
  Vad gör de?

  Mvh Sanna

  Svara
  1. Anna Kaya Inläggsförfattare

   Hej Sanna!

   Det som skiljer en svenska som andraspråkslärare från en annan språklärare beror lite på om man med annan språklärare menar t ex språk som engelska, spanska, franska, tyska eller om man menar en språklärare som undervisar i (modersmåls)ämnet svenska.

   En stor skillnad mellan att vara språklärare i t ex engelska eller tyska mot att vara det i svenska eller svenska som andraspråk är att eleverna när det gäller svenska och sva genom undervisningen ska ges möjlighet att utveckla språket för att tänka, kommunicera och lära. I andra språk handlar det mer om att eleverna ska utveckla en kommunikativ förmåga, inte att det måste bli ett språk för eleven att tänka och lära på.

   En sva-lärare undervisar ofta elever som är flerspråkiga och som kanske inte har ett tillräckligt utvecklat svenskt språk för att kunna göra sina tankar rättvisa. Ämnet sva är väldigt likt ämnet svenska, det är höga krav i båda ämnena och ämnenas syfte och innehåll är väldigt lika varandra. Några avgörande skillnader är att vi inte ska ha alltför tidiga krav på korrekthet när det gäller sva-elever eftersom vi vet att det tar lång tid att utveckla ett nytt språk. Inom sva finns det även tillägg som handlar om vissa delar av språkets uppbyggnad, uttal, ord och begrepp som inte återfinns i ämnet svenska eftersom elever med svenska som modersmål redan har dessa kunskaper automatiserade, som böjningsformer eller satsmelodi t ex. En annan sak som bara finns i sva och inte i svenska är att eleverna ska få jämföra språkliga fenomen i det svenska språket med sitt modersmål. I sva är det även väldigt mycket fokus på att eleverna ska utveckla strategier att kunna göra sig förstådda när språket inte räcker till.

   En del som man helt tagit bort när det gäller sva är den del som i ämnet svenska handlar om att eleverna ska bekanta sig med de nordiska grannspråken och de nationella minoritetsspråken.

   Att arbeta som sva-lärare innebär att jag måste ha kunskap om vilket eller vilka modersmål mina elever har och hur dessa språk kan inverka eller påverka på deras svenska språkutveckling. Jag måste veta hur andraspråskutveckling går till och jag måste kunna veta och bedöma vad i mina elevers skriftliga eller muntliga produktion som är tecken på utveckling i stället för att bara höra/se det som är ”fel”. Jag måste kunna lyfta mina elevers flerspråkiga och flerkulturella bakgrund som en resurs och inte se det som en brist eller ett ”problem”. Jag måste kunna synliggöra olika texters syften, strukturer och språkliga drag och undervisa mina elever explicit i hur dessa ser ut och varför eftersom det kan vara svårt att ”se” när man har svenska som sitt andraspråk. Om inte jag synliggör och undervisar om detta kan inte eleverna läsa och förstå eller själva skriva sådana texter. Jag måste ge eleverna tillgång till verktyg och strategier så att deras svenska språk inte bara blir ett språk att kommunicera på utan även blir ett språk att tänka och lära på.

   En sva-lärare kan undervisa elever som är helt nya i Sverige men det kan lika gärna handla om elever som har kommit långt i sin svenska språkutveckling. Det är ett väldigt komplext och oerhört intressant och spännande jobb!

   Hälsningar,
   Anna Kaya

   Svara

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *