Kategoriarkiv: Om Anna Kaya

Om Anna Kaya

Välkommen!

Jag heter Anna Kaya och jag är lärare i svenska som andraspråk och arbetar på Nationellt centrum för svenska som andraspråk vid Stockholms universitet (NC). Mitt arbete på NC innebär att genom olika uppdrag förbättra förutsättningarna för flerspråkiga elevers lärande i ämnet svenska som andraspråk och skolans övriga ämnen och jag har ett särskilt fokus på nyanlända elever i grundskolan. Jag har även ett särskilt uppdrag att vara en resurs via webb och sociala medier genom att ansvara för vår webbplats, kommunicera via NCs twitter-konto och NCs facebooksida samt administrera vår facebook-grupp Svenska som andraspråk.

Mer om vad jag gör och vad jag står för får du reda på om du följer mig på twitter, min blogg Ny i svenska skolan. Du hittar mig även på facebook.Att undervisa nyanlända

Nu i höst är jag aktuell med min bok Att undervisa nyanlända som ges ut av Natur & Kultur. I den här boken beskriver jag min egen utvecklingsresa som lärare. En resa som började med insikten att det är min undervisning som behövde förändras för att mina nyanlända elever skulle få den utbildning de hade rätt till. Jag beskriver också de teorier som jag grundar min undervisning på, vilka lärare och forskare jag har inspirerats av och hur jag gjort rent konkret för att omsätta det jag läst och tagit del av i praktiken.

I boken ger jag konkreta undervisningsexempel utifrån de framgångsfaktorer som forskning visat vara gynnsamma för nyanlända elevers lärande men jag delar även med mig av många av de frågeställningar som jag brottats med längs vägen. Frågeställningar som fått mig att tänka lite till och utvecklas lite mer. Frågeställningar som jag har lyft och diskuterat tillsammans med kollegor och som gett oss möjligheter att lära av och med varandra. För de nyanlända elevernas skull.

Jag har tidigare skrivit krönikor i tidningen Alfa. Här är exempelvis en krönika som heter Rik på språk och en krönika som heter Att förstå att man inte förstår.

2012 fick jag äran att få den fantastiska utmärkelsen Svenska akademiens svensklärarpris och mer om hur det gick till har jag skrivit om i ett blogginlägg och även ett inlägg om prisutdelningen.

Anna Kaya. Svenska Akademiens svensklärarpris 2012

Jag är en av initiativtagarna till #Skollyftet och http://skollyftet.se, Edcamp Stockholm och så även #skolchatt som är en chatt med skolfrågor på twitter varje torsdag mellan kl 20 och 21. Mer om skolchatt kan du läsa i vår skolchatt-wiki.

Vill du komma i kontakt med mig når du mig på anna@annakaya.se.